logo
زمینه های تحقیقاتی

-  جداسازی ژن‌های با ارزش و نواحی تنظیمی، کلون‌سازی آنها و طراحی و ساخت سازه‌های مناسب و نوین برای انتقال ژن

-  انتقال ژن‌های مطلوب به منظور بهبود صفات کمی و کیفی گیاهان با استفاده از روش‌های مختلف مهندسی ژنتیک و آنالیزهای مولکولی

-  زیست سنجی و آنالیزهای عملکردی گیاهان تراریخته

-  انجام آزمایشات گلدانی، گلخانه ای و مزرعه‌ای گیاهان تراریخته و اخذ مجوز رهاسازی

-  انجام پژوهش‌های مرتبط با مسائل ایمنی زیستی و حقوقی محصولات تراریخته 

-  اطلاع رسانی علمی، ابهام‌زدایی و ترویج محصولات تراریخته 


© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک