logo
dividerآرشیو دستاوردهای مهمdividerتولید پنبه تراریخته مقاوم به آفات
تولید پنبه تراریخته مقاوم به آفات
تولید پنبه تراریخته مقاوم به آفات

سطح زیر کشت پنبه در کشور حدود 90 هزار هکتار و میزان تولید 2 تن در هکتار است.  کل تولید پنبه در کشور حدود 160 هزار تن است که در مقایسه با تولید جهانی بسیار کم است که منجر به واردات سالانه حدود  60 هزار تن  پنبه می شود. برای کنترل آفات و بیماری ها در سال 4 تا 10 مرتبه مزارع پنبه سم پاشی می شود که ضمن افزایش هزینه کشاورزان، موجب آلودگی زیست محیطی می شود. با  توجه به موارد فوق، نیاز به جایگزینی ارقام تجاری موجود با ارقام پرمحصول و مقاوم به آفات و بیماری ها در کشور می باشد. فناوری مهندسی ژنتیک دارای قابلیت بالایی در ایجاد ارقام مقاوم به آفات و بیماری ها و تنش های غیر زنده است. 

 

منبع : اداره روابط عمومی و ترویج یافته ها
© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک