logo

"ویرایش ژنومی در گیاهان و جانوران" عنوان سخنرانی پروفسور جین سو کیم در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ...

گروه پژوهشی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی

گروه پژوهشی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی  گروه پژوهشی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی در سال 1393 از بخش کشت بافت و انتقال ژن (تاسیس 1379) جدا شد و به عنوان بخش مستقل به منظور به‌کارگیری روش‌های نوین مهندسی ژنتیک و انتقال ژن برای ایجاد گیاهان زراعی، جنگلی، مرتعی، دارویی و زینتی با صفات برتر از نظر مقاومت به تنش‌های زیستی و غیرزیستی، تحمل به علف‌کش، بهبود کیفیت و خصوصیات تغذیه‌ای ...

 کارگاه تئوری و عملی اصلاح مولکولی گیاهان زینتی

 کارگاه تئوری و عملی اصلاح مولکولی گیاهان زینتی با سخرانی دکتر Yoshikazu Tanaka از دکتر Masahiro Mii  ...

ويژه همكاران
© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک